• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

جهت پنجره و خرید گیاهان آپارتمانی

توجه به جهت پنجره ها در خرید گیاهان آپارتمانی تا چه اندازه ای مهم است ؟ اگر گیاهان نور کم یا زیاد دریافت کنند، چه مشکلاتی پیش می آید؟  انواع خانه ها از لحاظ جهت گیری جغرافیایی به چند دسته طبقه بندی می شوند؟ آیا در خرید گیاه به جهت گیری خانه ی خود دقت می کنید ؟

اهمیت نگهداری گیاهان در خانه

نگهداری از گیاهان آپارتمانی در خانه و محل کار چه مزیتی دارد؟ چرا به کار گیری برخی از گیاهان در خانه یا محیط کار می تواند برای سلامت روانی ما تاثیر مطلوبی داشته باشد؟ چه گیاهانی به عنوان گیاهان آپارتمانی گزینه ی مناسبی هستند؟ آیا شما نیز به پرورش گل و گیاه در خانه و محل کار خود علاقه مند هستید؟ آیا شما با فواید نگهداری از گیاهان در خانه آشنا هستید؟ برای نگهداری گیاهان خانگی چه راهکارهایی را می دانید؟