• هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

نور مناسب گیاهان آپارتمانی

نور گیاهان آپارتمانی یکی از فاکتورهای اصلی در رشد گل و گیاهان است. اکثر گیاهان آپارتمانی مقاوم برای رشد به نور کمی نیاز دارند؛ اما این در مورد تمام آنها صدق نمی کند و بسیاری از آنها به نور زیاد و غیر مستقیم برای رشد نیاز دارند.