«سپندارمزگان» یا «ولنتاین»؛ مناسب ترین روز عشق برای ما ایرانیان کدام است؟

در فرهنگ های مختلف روزی را برای ستایش عشق در نظر گرفته اند که هر ساله آن را جشن گرفته و گرامی می دارند. دو روز از میان مهمترین روزها ولنتاین مربوط به مسیحیان جهان و سپندارمزگان مربوط به ایرانیان است که در زیر به آنها خواهیم پرداخت. البته اخیرا مسئولین روز ازدواج حضرت علی […]