هدیه روز مادر را از پارین بخواهید

چرا هدیه روز مادر یا حتی بخشی از هدیه روز مادر رو در میان این تنوع عظیم از اجناس ، از «گیاهان آپارتمانی پارین» تهیه کنید. *** ۱-بیشتر محصولات ما نوعی هنر هستند، هنر ترکیبی؛ به خصوص دیش گاردن ها کاپ گاردن ها و پکیج ها. هدیه کردن یک اثر هنری نهایت احترام به مادر […]

تولید اکسیژن را شروع کنید

برای تولید اکسیژن یک مخروط کاج لازم دارید: ۱. به جنگل بروید و آن را پیدا کنید. ۲. آن را در گلدان قرار دهید به طوری که فقط قسمت کوچکی در زمین قرار بگیرد. ۳. هر روز کمی آب دهید. اگر آب زیاد باشد ، مخروط ممکن است پوسیده شود. ۴- بعد از مدتی ، […]

۱ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۵