پارین در بازارهای اینترنتی

فروشگاه اینترنتی پارین در بعضی از بازار های اینترنتی هم فعال است. دیجی کالا، باسلام، دیوار… از جمله این فروشگاه ها هستند.